catch;catch.vn

Nike

Nhiệm vụ của chúng tôi là những gì thúc đẩy chúng tôi làm mọi thứ có thể để mở rộng tiềm năng của con người.

Chúng tôi làm điều đó bằng cách tạo ra những đổi mới thể thao đột phá, bằng cách làm cho sản phẩm của chúng tôi bền vững hơn, bằng cách xây dựng một nhóm toàn cầu sáng tạo và đa dạng và bằng cách tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc.

Có trụ sở tại Beaverton, Oregon, NIKE, Inc. bao gồm các thương hiệu Nike, Converse, Hurley và Jordan

Sản phẩm của Nike Có 3 sản phẩm
Kiểu xem
Sắp xếp theo
Tặng 39 điểm,Tặng 9 điểm, Tích lũy 2%, www.catch.vn