catch;catch.vn

Odyssey

Odyssey - Là thương hiệu golf đã liên tục dẫn đầu trong cuộc đua sản xuất các gậy putters hàng đầu kể từ đầu những năm 1990. Trên thực tế, những bước đột phá lớn nhất trong thiết kế putter - từ cách chèn vào các thiết bị liên kết - đã đến từ bảng vẽ. Odyssey không ngừng đổi mới với những ý tưởng và sản phẩm xây dựng lòng tin với khách hàng, khiến khách hàng hoàn toàn hài lòng với tất cả các mặt hàng của công ty.

Sản phẩm của Odyssey Có 0 sản phẩm
Tặng 39 điểm,Tặng 9 điểm, Tích lũy 2%, www.catch.vn